Meer informatie

Procesbegeleiden is een vak en vraagt veel loslaten. Loslaten o.a. van vooraf geconstrueerde oplossingen en antwoorden. Voor ons is het startpunt is dan ook altijd uw vraag en het antwoord ontvouwt zich in het proces.


Dit soort processen hebben meer een consultancy karakter en zijn altijd maatwerk.

Wilt u eens sparren over een vraag die in uw organisatie actueel is?


Of over de organisatieontwikkeling waar u vorm aan wilt geven? Neem dan contact op met Mariëtte Stolk.


T: 010 - 265 34 54

E: info@oorsprongconsult.nl

Downloaden Profiel

Voor het downloaden van het Oorsprong profiel procesbegeleider klik hier:

Download 'oorsprong_profiel_procesbegeleiding.pdf' (194 kB)