Team coaching

Als groep nieuwe wegen leren kennen, leren samenwerken in een gezonde en lerende werkomgeving. Om zo met elkaar uitzonderlijke resultaten neer te zetten.

Oorsprong Consult begeleidt teams om inzicht te krijgen in en verantwoordelijkheid te nemen voor wat zich in de hier en nu situatie afspeelt binnen het team. Het zijn de high performing teams die juist op dit vlak bekwaam zijn. Ervaringsgericht leren, zowel indoor als outdoor, vormt de basis voor de ontwikkeling van het team.


Thema’s

  • Onderlinge samenwerking
  • Teamcommunicatie
  • Invloed door feedback
  • Omgaan met (onderhuidse) conflicten
  • Herkennen van onderliggen patronen, overtuigingen en normen en het effect daarvan op het functioneren van het team

Downloaden Profiel

Voor het downloaden van het Oorsprong teamcoachprofiel klik hier:

Download 'oorsprong_profiel_procesbegeleiding.pdf' (193 kB)