missie en visie

Onze missie

Het voor organisaties en individuen vanzelfsprekend laten worden, om vanuit authenticiteit en dieperliggende kennis te opereren.


Concreet

Oorsprong Consult geeft deze missie concreet vorm in de volgende diensten:


1. Procesbegeleiding

  • Het samen bouwen aan een bedrijfscultuur waar leren en innoveren vanuit dieperliggende kennis een vanzelfsprekend uitgangspunt wordt.
  • Het management leert vorm en het goede voorbeeld te geven aan een lerende organisatie.

2. Coaching en training van teams en individuen

  • Dit vanuit ons uitgangspunt dat organisatieontwikkeling ontstaat vanuit persoonlijke ontwikkeling.

Dit vanuit de visie dat reflectie en vertraging de basis vormen voor de toename van het leer- en innovatievermogen.


Authenticiteit

Authentiek zijn betekent vorm geven aan je leven en werk vanuit wie je werkelijk bent.

Vanuit deze authenticiteit geef je jouw unieke antwoorden op vragen en ga je uitdagingen aan in je werk. Iedereen heeft zelf de kennis en de wijsheid in huis die nodig is om alle situaties en elke uitdaging aan te gaan. Contact met je eigen dieperliggende bron van kennis is daarvoor nodig. Oorsprong Consult begeleidt individuen en teams bij het beter gebruikmaken van deze kennisbron. Met andere woorden: geen groei en oplossingen alleen vanuit ratio, maar ook vanuit intuïtie.