Home

U weet dat…

  • …leiderschapsontwikkeling noodzakelijk is om toekomstige uitdagingen om te zetten in kansen. Maar hoe bereikt u dat?
  • … een cultuurverandering nodig is om als organisatie innovatiever te gaan opereren. Maar hoe geeft u dat traject vorm?
  • ….het goed is als binnen uw management een groter lerend vermogen ontstaat. Maar hoe brengt u dat tot stand?
  • …u de groei van uw medewerkers moet stimuleren om de groei van uw organisatie te bevorderen. Ook weet u dat u uw medewerkers daarvoor de ruimte moet geven. Maar hoe gaat u daarmee om?

Oorsprong Consult

  • In dit soort situaties kan Oorsprong Consult een waardevolle rol vervullen. Procesbegeleiding, coaching en training zijn de sleutelwoorden van onze dienstverlening. Bij onze manier van coachen en begeleiden staat ‘Presencing’ centraal: het creëren van meer bewustzijn in het hier en nu. Maar ook het groeien in het contact met je eigen diepere kern, om zo een blijvende gedragsverandering tot stand te brengen. Of die verandering nu betrekking heeft op een organisatie, een team of een individu. Een dergelijk proces kan behoorlijk ingrijpend zijn en vraagt om moed, daadkracht en betrokkenheid. Zowel van u, van uw werkgevers als van ons. Durft u die stap te zetten? Samen met ons?

Brug tussen diepgaande ontwikkeling en zakenleven

  • Oorsprong Consult combineert een bedrijfseconomische achtergrond met een ruime persoonlijke ontwikkeling. Daardoor kunnen wij als geen ander de brug slaan tussen waardevolle diepgaande ontwikkeling enerzijds en de realiteit van het zakenleven anderzijds.