Wat is 'Presence'?

Presence en Theory U

Bij Presence wordt uitgegaan van de noodzaak tot transformatie van de mens naar zijn of haar hoogste potentieel, zowel individueel als collectief. Alleen wanneer je in staat bent om je, vrij van vooronderstellingen, vanuit het nu open te stellen, kun je gemakkelijker effectief inspelen op situaties en problemen die zich aandienen. Op die manier komt een veel grotere (groei- en ontwikkelings) potentie beschikbaar en gaan veranderingen meer vanzelf, dan wanneer je onbewust vanuit automatisch ingesleten patronen handelt.


In een lerende organisatie gaat het vooral om het bewust ervaren van het hier en nu, het contact maken met de dieper gelegen kennisbron in jezelf en met elkaar. Dit om vervolgens te kunnen zien wat het hoogste potentieel van de toekomst is en die van daaruit kan ontstaan. Hoe dieper je daarbij gaat (zakken in de “U”), des te fundamenteler de beweging die eruit voortkomt.

Om als organisatie, als management en als team nieuwe antwoorden te vinden op huidige problemen en vragen is het nodig om meerdere leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.

Daarmee gaan we met elkaar bijdragen aan een toekomst die niet meer van hetzelfde is, maar die een unieke uitdrukking is van wat wij te bieden hebben in deze wereld.


Voor een impressie van de global classroom van Otto Scharmer over Theory U http://www.theoryu.nl/?p=31

De “U” tot uitdrukking gebracht

De 'U'
De 'U'

Aan de linkerzijde naar beneden:

  • Luisteren naar jezelf
  • Luisteren naar elkaar
  • Andere manier van kijken
  • Vooronderstellingen opzij zetten
  • Het grote geheel gaan zien

Op de bodem van de U:

  • Contact maken met je innerlijke kennisbron
  • Presencing

Aan de rechterzijde weer omhoog:

  • Overgaan tot concreet vormgeven
  • Nieuw gedrag en oplossingen invoeren