Procesbegeleiding

Doel

Elke organisatie is in beweging en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Mensen bepalen het succes van een organisatie. Organisatieontwikkeling start dus bij mensontwikkeling. Een goede begeleiding van dit proces kan een investering blijken die opbrengsten genereert, die uw verwachtingen vooraf overtreffen.


Tijdens het proces dat Oorsprong Consult begeleidt, leert de organisatie de aanwezige dieperliggende kennis te herkennen, te benutten en als uitgangspunt voor het handelen te gebruiken. Door meer bewustzijn in het hier en nu te ontwikkelen en door een vruchtbare bodem te creëren waarin ontwikkelingen gedijen en beklijven. Ervaringsgericht leren, zowel indoor als outdoor, vormt de basis van de mensontwikkeling.


Thema’s

  • Organisatieontwikkeling door mensontwikkeling
  • Diepgaand veranderpotentieel aanboren
  • U-processen begeleiden
  • Visieontwikkeling
  • Cultuurontwikkeling
  • Bouwen aan open communicatie
  • Bouwen aan samenwerking
  • Competentiemanagement
  • Innoveren vanuit Presence