Training

Doel

Het maximaal benutten van de mogelijkheden die het leren over-het-mens zijn in je functie in een groep biedt. Hierbij wordt het proces, dat zich in de hier en nu situatie tijdens de trainingsdagen afspeelt, gebruikt als belangrijke input voor het leerproces. De transfer hiervan naar de dagelijkse praktijk vormt eveneens een speerpunt, zodat het leren zich kan verspreiden in de organisatie van de deelnemers. Het leren uit zich vervolgens in concreet gedrag van de deelnemers, zodat zij elke situatie op de juiste manier het hoofd kunnen bieden.


Thema’s

  • Authentiek leiderschap
  • Ik en de ander
  • Persoonlijk talent bewust ontwikkeld
  • Innovatief vanuit het hier en nu
  • Feedback geven en ontvangen